Видатні ніжинці, що народилися в серпні та знаменні дати
Видатні ніжинці, що народилися в серпні та знаменні дати

200 років тому народився Олекса́ндр Макси́мович СЕМЕНТОВСЬКИЙ (1821 – 1893), краєзнавець, етнограф, видавець, бібліофіл та журналіст.
Випускник Ніжинського Фізико- математичного ліцею кн.Безбородька(1840).
Брат Костянтина Сементовського та Миколи Сементовського.
Історик та статистик Білорусі. Розпорядник 1-ї Київської сільськогосподарської виставки (1852). Член Імператорського Вільного економічного товариства, Імператорського Російського географічного товариства, Московського археологічного товариства.
Автор праць з етнографії, історико-статистичних описів Вітебщини та Поділля.
Нагороджений орденами Св. Станіслава 3 та 2 ступ., Св. Анни 2 ступ., Св. Володимира 4 ступ.
Праці: Малорусские и галицкие загадки. – К., 1851; История Почаевской Лавры // Всемирный труд. – 1872. – № 2 ; О мерах и весе, употребляемых в Витебской губернии. – Витебск, 1874; Белорусские древности. – СПб., 1890.

1 серпня (20 липня ст.ст.) – 140 років тому народився Володимир Валер’янович ДАНИЛОВ (1881-1970), літературознавець, фольклорист, етнограф.
Випускник Ніжинської міської класичної гімназії (1900), Ніжинського Історико-філологічного інституту кн.Безбородька (1905). 2017 року викладачами кафедри методики викладання української мови й літератури НДУ ім. Миколи Гоголя Бондаренком Ю.І., Голуб Н.М.,Жук Т.В., Забарним О.В., Міщенко О.В.,Рудюк Т.В., Проценко Л.І., Шевченко С.П. здійснено переклад за виданням Данилова В. В. «Литература как предмет преподавания : (Сред. и низш. шк. Учительские ин-ты)» (1917).
Науковий працівник в Інституті російської літератури (Пушкінського домі) (1948-1956). Одним із перших висловив ідеї розвивального та особистісно зорієнтованого навчання літератури. Архів Данилова зберігається в ЦДАМЛМ УРСР (Київ).
Праці: Два письма В. И. Даля к М. А. Максимовичу : редкая книга. – СПб, 1848;
Песни села Андреевки Нежинского уезда // Сборник историко-филологического общества при институте кн. Безбородько в г. Нежине. – т. V. – К. : Типография И. И. Чоколова, 1903; Одна глава об украинских похоронных причитаниях. – К. : Типо-литография Н. А. Гурича, 1906; К характеристике И.Г.Кулжинского и его литературной деятельности. – К.: Тип. Акц. О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1908; Среди кобзарей и лирников // Истор. вест. – 1911. – № 10; До історії української етнографії // Зап. Укр. т-ва у Києві. – кн. 4. – 1909; К цензурной истории сочинений Т. Г. Шевченко // Начала. – 1922. – № 2; До історії «Малороссийских песен» М. О. Максимовича» // Україна. – 1928. – № 4; Украинские реминисценции в “Мертвых душах” Гоголя // Наук. зап. Ніжин. пед. ін-ту . – т. 1. – Чг., 1940; Література як предмет викладання (Середня та нижча школи. Учительські інститути). – Ніжин: НДУ ім.М. Гоголя, 2017. – 107 с.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
12 серпня – 85 років тому народилася Зінаїда Пилипівна ПЕТРИК (1936),
бібліограф, краєзнавець.
Працювала у Ніжинській центральній міській бібліотеці (1965-2010):
завідуючою бібліотекою (1965-1974), старшим бібліотекарем читального залу
(1974-1980), провідним бібліографом Ніжинської міської централізованої
бібліотечної системи (1980-2010).
Проводила довідково-бібліографічну, інформаційну, краєзнавчу роботу,
популяризувала бібліографічні знання. Друкувалася у місцевій пресі.
Авторка статей про видатних діячів Ніжина у краєзнавчих збірниках.
Засновниця щорічника «Календар знаменних і пам’ятних дат міста Ніжина»
(2004), який випускає Ніжинська центральна міська бібліотека.
Упорядник бібліографічного покажчика «З історії Ніжинської центральної
міської бібліотеки» (1997), бібліографічних посібників малих форм тощо.

13 серпня (1 cерпня за ст. ст.) – 130 років тому народився Ієремій Ісайович ІОФФЕ (1891-1947), музикознавець, мистецтвознавець.
Уродженець Ніжина.
Доктор мистецтвознавства (1940). Значне місце в працях займають проблеми зв’язку музики з іншими видами мистецтв.
Праці: Кризис современного искусства. – Л., 1925; Культура и стиль. – Л., 1927; Синтетическая история искусств. Введение в историю художественного мышления. – Л., 1933; Мистерия и опера (Немецкое искусство XVI-XVIII вв.). – Л., 1937; Синтетическое изучение искусства и звуковое кино. – Л, 1937; Музыка советского кино. Основы музыкальной драматургии. – Л., 1938.

15 серпня – 105 років тому народився Микола Наумович ШУСТ (1916-2007), педагог, письменник, краєзнавець. Учасник Другої світової війни.
Випускник Ніжинського педагогічного інституту ім.М.В. Гоголя (1939). Учасник Ніжинської підпільної організації під керівництвом Я.П. Батюка. Працював учителем. Член обласного відділення Спілки письменників України (1998).
Книги «Подвиг у пітьмі» Є. Шатрова та «Пітьмі непідвладні» М. Шуста лягли в основу сценарію художнього фільму «За ніччю день іде» (1984, Укртелефільм, реж. О. Бійма).
Нагороджений орденом Слави 1 ступ., Вітчизняної війни 1 ступ.(1985), медалями.
Твори: Пітьмі непідвладні: Художньо-документальна повість . – К. : Молодь, 1983; У Ніжині над Остром: у 2 ч.. – Чернігів, 1995; Дума про рідне село: Художньо-документальна повість. – Ніжин: Аспект-Поліграф, 2003; Інтриги рейху і Кремля. – Чернігів : Нова хвиля, 2001.

18 серпня – 65 років тому народився Георгій Михайлович ІЛЬЧЕНКО (1956-2006), дипломат.
Випускник Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М.В. Гоголя (1978).
Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу (2005). Виконував обов’язки начальника Консульського управління Міністерства закордонних справ України. Генеральний консул України в Республіці Кіпр (Нікосія) (1999-2003). Надзвичайний та Повноважний Посол України в Об’єднаних Арабських Еміратах (2006).

18 серпня – 185 років тому народився Олександр Якович КОНИСЬКИЙ (псевд. О. Верниволя, Ф. Ґоровенко, В. Буркун, Перебендя, О. Хуторянин та ін. (всього близько 150) (1836-1900), перекладач, письменник, видавець, лексикограф, педагог, громадський діяч ліберального напряму.
Уродженець с. Переходівка Ніжинського району.
Дитинство пройшло в Ніжині, про яке він згадував у своїх спогадах так:
«Ніжин – місто невелике. Водночас воно було осередком просвітництва Чернігівщини та півночі Полтавщини. Тут красувався тоді Безбородьків ліцей. До того ж за Ніжином було славнозвісне минуле історичне, особливо торгашеське, тому серед людності було вдосталь людей із статками».
Закінчив Ніжинську дворянську повітову школу.
Автор слів пісні «Молитва за Україну», перекладу «Щоденника» Т.Г. Шевченка. Один із перших біографів Т.Г. Шевченка. Співзасновник журналу «Зоря». Брав участь у створенні Літературного товариства ім. Т. Шевченка у Львові (1873), ініціював 1893 року його перетворення у НТШ.
Твори: Твори. – Т. 1-4. Одеса-Ялта, 1899-1903; Оповідання про Тараса Шевченка. – СПб, 1901; Вибрані твори. Кн. 1, 2. – К., 1927; 1986; Оповідання (Дід Євмен. Млин. Завертка). – Х., 1930; Оповідан¬ня. Повість. Поетичні твори. – К., 1990.

19 серпня – 165 років тому народилася Ганна Федорівна КРЕСТИНСЬКА (1856-1928), педагог, громадська діячка.
Уродженка Ніжина.
Викладач математики в Ніжинській жіночій гімназії (1879-1908). Директор другої Ніжинської жіночої гімназії ( 1907-1919) (нині – один з корпусів Ніжинського медичного коледжу (вул. Небесної сотні). Похована на погості Хрестовоздвиженської церкви, про що свідчить запис в Ніжинському ЗАГСі в книзі за 1923 рік.
Нагороджена золотою медаллю «За усердие» на Анненській стрічці (1909) й срібною медаллю «За усердие» на Володимирській стрічці (1913).

22 серпня – 120 років тому народився Анатоль ГАЛАН (справж. прізв. Анатолій Васильович Калиновський; псевд. А. Чечко, Іван Евентуальний, Колібрі, Кость Галан, Василь Орлик) (1901-1988), письменник, журналіст, редактор.
Випускник Ніжинського інституту народної освіти (НІНО) (1929).
У повоєнний час емігрував, перебував у Зальцбурзі (Австрія). Потім переїхав до Аргентини (1949), пізніше до США (1956). Видавець часописів «Пороги» (Буенос-Айрес, 1949-1952), «Прометей» (м. Детройт, США, 1958-1961). Член Об’єднання українських письменників на еміграції «Слово».
Похований у місті Рочестер, штат Нью-Йорк (США).
Твори: Життя: Оповідання. – Буенос-Айрес: Вид-во Ю. Середяка, 1976; З минулих днів: Оповідання. – Буенос-Айрес, 1989; Між двома смертями. Повість. – Нью-Йорк: Наша Батьківщина, 1966; Невигадане. Оповідання. – Буенос-Айрес: Вид-во Ю. Середюка, 1967; Пахощі. – Буенос-Айрес: Вид-во М. Денисюка, 1951; Поразка маршала: Оповідання. – Буенос-Айрес: Перемога, 1955; Розмова з минулим: Оповідання. – Буенос-Айрес: Вид-во Ю. Середюка, 1971; Хам: Віршована повість. – Буенос-Айрес: Вид-во Ю. Середюка, 1970.

24 серпня – 100 років тому народився Леонід Едуардович ПОЛТАВА (справж. прізв. Пархомович) (1921-1990), поет, прозаїк, драматург, радіожурналіст, редактор, публіцист, громадський діяч.
Випускник Ніжинського державного педагогічного інституту ім.М.В.Гоголя (1940).
У післявоєнні роки – в еміграції. Працював в українській редакції радіо «Голос Америки», редагував щоденник «Свобода». Редактор еміграційних видань ОУН(б). Член еміграційних спілок ОУП «Слово» та Асоціації Діячів Української Культури. (АДУКу). Похований у Саут-Баунд-Бруку, штат Нью-Джерсі (США).
Твори: Хто як говорить? – К. : Національний книжковий проект, 2011. – 156 с.;
Історія української народної помочі в Америці і Канаді, (з 1914 року). – New York, 1977. – 408 с.; Валторна: збірка поезій. – Нью-Йорк, 1972. – 47 с.; Маленький дзвонар із Конотопу: історичні оповідання. – Торонто, 1969. – 40 с.; Над блакитним Чорним морем. – К. : Українська видавнича спілка, 2002. – 108 с.; Обжинки. – К. : Задруга, 2000; Райдуга : поема. – Нью-Йорк, 1963. – 12 с.

26 серпня – 75 років тому народився Володимир Іванович РОЖОК (1946-2020), диригент, музикознавець, науковець, культурно-громадський діяч.
Випускник Ніжинського училища культури і мистецтв ім. Марії Заньковецької. Завідувач кафедри музичної педагогіки та хореографії НДУ ім. Миколи Гоголя ( 2019-2020).
Доктор мистецтвознавства (1997). Професор (1998). Заслужений діяч мистецтв України (1998). Ректор Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського (2004-2018). Народний артист України (2008). Лауреат премії імені М. Лисенка (2010), Секретар Національної Всеукраїнської Музичної Спілки. Член-кореспондент Національної академії мистецтв України (2013).
Автор ідеї та організатор 10 міжнародних Пасхальних асамблей «Духовність єднає Україну» (2009-2018), трьох міжнародних конкурсів диригентів імені Стефана Турчака (2006,2010,2017), щорічних міжнародних фестивалів «Vivat, Academia», чотирьох всеукраїнських конкурсів піаністів на приз німецької фірми «Bechstein», чотирьох міжнародних фестивалів «Італійське Бароко в Україні», міжнародного конкурсу піаністів Мирослава Скорика, Всеукраїнського конкурсу скрипалів імені Богодара Которовича, міжнародних творчих проектів «Ректор академії запрошує», «Його величність Рояль», «Музичні діалоги», тощо.
Нагороджений орденами «За заслуги» 3 ступ. (2013), Ярослава Мудрого 5 ступ. (2006), Дружби народів, медалями.
Праці: Стефан Турчак: (Диригент. Митець. Громадянин). – Х.,1994; Музика і сучасність: Монографічні дослідження. Науково-популярні, критичні та публіцистичні твори. – К.: Книга пам’яті України, 2003; Сонячний маестро. – К.: Автограф, 2006; Історія українського диригентського виконавства: творчість Стефана Турчака. – К.,2013.

28 серпня – 75 років тому народився Віктор Іванович РЕВЕНЧУК (1946), передовик виробництва.
З 1963 року працював на заводі «Ніжинсільмаш» токарем, фрезерувальником. 1982 року очолив бригаду токарів, яка була визнана кращою серед колективів Міністерства машинобудування для тваринництва та кормовиробництва СРСР.
Лауреат Державної премії СРСР (1983) за великий особистий внесок у підвищення ефективності машинобудівного виробництва.
Заслужений наставник молоді УРСР (1983).

28 серпня – 115 років тому народився Іван Павлович СІЛОВ (1906-1970?), військовик, визволитель Ніжина.
Гвардії-полковник. Командир 57-ї Гвардійської Ніжинської танкової бригади 7-го механізованого корпусу, яка визволяла Ніжин 15 вересня 1943 року.
Учасник фінської компанії 1939-1940 рр. Командир танкового батальйону 25-го танкового полку 162-ї мотострілецької дивізії. Учасник Другої світової війни.
Нагороджений двома орденами Червоного Прапора (23.06.1943, 24.11.1943), орденом Суворова 2 ступ. (1945), Вітчизняної війни 2 ступ. (1985), Червоної Зірки (1944), медалями.

30 серпня – 30 років тому відкрито (1991) Мистецьку школу при Ніжинському коледжі культури і мистецтв імені Марії Заньковецької.
Перша на Чернігівщині дитяча школа мистецтв.
Відділи: хореографічне, театральне, музичне (за напрямами: фортепіано, народні інструменти, духові інструменти), вокально-хорове (за напрямами: сольний спів, хоровий спів), образотворчого мистецтва.
Адреса: вул. Овдіївська, 21 А.

Підготувала Любов Гусєва, провідний бібліограф міської ЦБС

Поделиться:  
Перейти к верхней панели